Általánosan

Az Európai Unió nem kisebb célt tűzött maga elé, mint hogy fokozatosan kialakítja a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének a térségét (Amszterdami Szerződés), egyben az Európai Uniót a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává teszi, amely képes a fenntartható fejlődésre, több és jobb munkahelyet kínál, egyben nagyobb társadalmi kohéziót valósít meg, illetve fenntartható környezetet teremt (Lisszaboni Stratégia).

Szintén a Szerződésben olvashatjuk, hogy az Európai Unió, egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget kínál polgárai számára, ahol a személyek szabad mozgásának biztosítása a külső határok ellenőrzésére, a menekültügyre, a bevándorlásra, valamint a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre vonatkozó megfelelő intézkedésekkel párosul.

Ezeknek a nagy ívű céloknak az elérésében jelentős feladat hárul Magyarországra, valamint annak Rendőrségére, amely nem csupán Magyarország, hanem az egész Európai Unió magas szintű biztonságát kell, hogy szavatolja.

Az EU belügyi politikájának homlokterében a terrorizmus, a szervezett bűnözés, az internetes bűnözés és az erőszakot hirdető szélsőséges mozgalmak elleni fellépés áll. A szervezett bűnözés elleni intézkedések elsősorban a lőfegyverek tiltott kereskedelmének, az emberkereskedelemnek és a gyermekek szexuális kizsákmányolásának megszüntetésére irányulnak.

Magyarország Rendőrsége részt vállal az EU által kitűzött célok megvalósításában, amelyhez az EU kész forrásokat a rendelkezésünkre bocsátani. Amennyiben modern Rendőrséget kívánunk teremteni, akkor kötelességünk ezekkel a forrásokkal élni, felkutatni a lehetőségeket és hatékonyan felhasználni ezeket a jelentős pénzeszközöket, továbbá tanuló szervezetként megfelelni az ezzel járó roppant kihívásoknak.

Fontos hangsúlyozni, hogy Magyarország a belügyi területen már eddig is számos európai uniós projektet hajtott végre sikeresen, ezért ezen a téren komoly felhalmozott tudással rendelkezünk. Jelentős tapasztalatot jelentett, hogy a projektek végrehajtása kockázatokat is rejt és óriási kihívás elé állítja a rendészeti szakembereket.

A Rendőrség abban a sajátos helyzetben van, hogy az uniós források rendelkezésére állnak, azonban azok felhasználása jelentős erőfeszítést és felkészülést igényel. Akár úgy is lehet fogalmazni, hogy nyerésre vagyunk ítélve, hiszen azok a célok, amelyekért a Rendőrség küzd, egybevág az EU által támogatott és meghatározott legfontosabb célkitűzésekkel. Biztosak lehetünk benne, hogy a gyermekek kizsákmányolása, az illegális migráció, az emberkereskedelem és az embercsempészés elleni harcnak vagy az integrált határigazgatásnak van jövője.

Biztosak lehetünk abban is, hogy az európai uniós források rendészeti területen való felhasználása hosszú távon értelmes, valós igényeket kielégítő projekteket eredményeznek.

A projektvégrehajtás minden nehézsége és bonyolultsága ellenére hosszú távon arra kell berendezkednünk, hogy Magyarország Rendőrsége fejlesztésére költhető pénzügyi forrásokhoz csak a pályázatok benyújtásán és projektek végrehajtásán keresztül juthat.

Az előttünk álló két legnagyobb kihívás az Európai Uniós dimenziót tekintve az óriási illegális migrációs nyomásnak történő ellenállás, illetve a schengeni külső határok védelmének (határőrizet és a határforgalom ellenőrzése) magas színvonalú biztosítása. Az Európai Unió a források biztosítását követően joggal várja azt tőlünk, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljünk.

A Rendőrség pályázatkezelési és projekt végrehajtási tevékenységének koordinálásáért az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóság Európai Támogatások Osztály felel (1139 Budapest, Teve utca 4-6., +36 1 443 55 97).