Központi Panasziroda

Köszöntjük az Országos Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat Központi Panasziroda nevében!

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. § (1) bekezdés ba) pontja alapján akinek az Rtv. IV-V. Fejezetben - a 46/A-46/C. § kivételével -, valamint a VI. Fejezetben meghatározott kötelezettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: intézkedés) alapvető jogát sértette, választása szerint panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez vagy kérheti, hogy - amennyiben a panasz elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá - panaszát az alapvető jogok biztosa által lefolytatott vizsgálatot követően, az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tekintetében az országos rendőrfőkapitány bírálja el.

 

A Központi Panasziroda hivatott az országos rendőrfőkapitánynak a panaszok tárgyában hozandó döntéseit előkészíteni.

 

Ugyancsak a Központi Panasziroda támogatja az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Rendészeti Igazgatóság tevékenységét és végezi a beadványok Rendőrség által történő kezelésének szakirányítását.