Körmendi Rendészeti Szakközépiskola

A Szakközépiskola nevében a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program keretében megvalósuló Szupergyors Internet 2018. évre történő megvalósításához kapcsolódó 1338/2015. (V.27.) Korm. határozat alapján az alábbi tájékoztatót adom:

 

  1. A vagyonkezelői hozzájárulás megadására vonatkozó eljárások rendje:

A Körmendi Rendészeti Szakközépiskola rendelkezik érvényes Vagyonkezelői Szerződéssel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal. A szerződés 20133. június 26-án köttetett a 110561/2013/0001 számon.

A fenti szerződés 4. pontja és annak alpontjai alapján vagyonkezelői hozzájárulás kiadásra jogosult a Szakközépiskola, mint vagyonkezelő képviselője Hollósi Gábor r. ezredes igazgató.

A nyilatkozat kiadására külön eljárási renddel a Szakközépiskola nem rendelkezik, annak végrehajtása a hasonló ügyiratok menetével megegyezően történik. Beérkezést követően az iskola iktatási rendszerébe kerül a kérelem, ami a szignálási rend szerint eljut az ügyintézőhöz, aki ebben az esetben megegyezik az 5. pontban található kapcsolattartókkal.

Az elkészített válaszlevél aláírást követően iktatásra kerül és a kiadmányozási joggal felruházott vezető jóváhagyását követően postai úton feladásra kerül a címzettnek.

Az ügymenet tekintetében a fenti címre beérkezett kérelmet soron kívül vizsgáljuk és a kérelmező által meghatározott formátumban és példányszámban kiadjuk a hozzájárulási nyilatkozatot.

 

  1. Az eljárás során alkalmazott díjazásra vonatkozó elvek és a díjak számításának képlete:

A Körmendi Rendészeti Szakközépiskola az eljárás lefolytatásáért nem számít fel díjazást. A megállapodásban rögzítésre kerül, hogy amennyiben a légkábel és a földkábel elvezetése során helyreállítási munkákat kell elvégezni és így keletkezett költségek teljes egészében a kivitelezőt terhelik.

 

  1. A kérelem benyújtásának helye, módja, kötelező tartalmi elemi, formai követelmények.

  A hozzájárulási nyilatkozat benyújtásának helye: Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 9900 Körmend, Alkotmány út. 5-7.

Címzett: Hollósi Gábor r. ezredes, igazgató

A Szakközépiskolában a munkarend: Hétfőtől-csütörtökig 07.30-15.30-ig, pénteken 07.30-13.30-ig.

A beérkezett kérelemnek tartalmazni kell az érintett ingatlanok helyrajzi számát, a konkrét munkálatok részletes leírását, időszámvetést a munkák ütemezésére, a munkák megkezdésének, a helyreállítás és a befejezés dátumát.

 

  1. Az eljárás során szükséges, kérelemhez benyújtandó valamennyi adat és dokumentum listája.

A következő dokumentumok beadása szükséges a vagyonkezelői hozzájárulási nyilatkozat kiadásához:

  • műszaki tervdokumentáció,
  • helyszínrajz,
  • tulajdoni lap,
  • érintett, meglévő informatikai szolgáltatók nyilatkozatai.

 

A fenti dokumentumokhoz a szakközépiskola nem készít iratmintákat, a kivitelező által korábban használt ilyen jellegű iratokat elfogadja.

 

  1. Kapcsolattartók és ügyintézők:

Név

Beosztása

Mobil szám

BM szám

email cím

Hideg Zoltán közalkalmazott

mb. Ellátási és Fenntartási osztályvezető

06  20 266-6870

03 26 61-60

hidegz@orfk.police.hu,

 

Czibók Károly r. mk. alezredes

gazdasági igazgatóhelyettes

06 30 400-4510

03 26 61-05

czibokkaroly@orfk.police.hu