Fegyverengedélyek

Tájékoztató hangtompítóval kapcsolatos jogszabályi változásokról

Tájékoztató a lőfegyver-kereskedők (forgalmazók), a hangtompító tartására jogosultak számára a  lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény, valamifegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2023. november 1-jén hatályba lépett módosításáról.

Ügyféltájékoztató

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.), valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2021. január 1-jén hatályba lépett főbb változásairól.

Tájékoztató a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezők számára a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Tájékoztató

a lőfegyver-kereskedők, a fegyverjavítási tevékenységet végzők számára alkalmazni javasolt átvételi elismervény mintáról